Comentários do leitor

Chon bat tu dep sinh con nam 2020

"Theo Sharland" (2020-03-22)


<img src="https://live.staticflickr.com/2845/33027438400_6362290d23_b.jpg" style="max-width:450px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Ngày nay các cha mẹ thÆ°á»ng chủ Ä‘á»™ng hÆ¡n trong việc chá»n năm sinh con để tránh được xung khắc vá»›i ngÆ°á»i trong nhà, đồng thá»i có thể giúp bé có thể có được vận mệnh tốt hÆ¡n để cuá»™c sống sau này được giàu sang phú quý.
Xem ngày giỠsinh, xem ngày giỠtốt xấu theo tuổi
Xem ngày giá» sinh, xem ngày tốt xấu theo tuổi hay xem ngày làm việc lá»›n là má»™t trong những thói quen của ngÆ°á»i Việt. Vá»›i quan niệm " có thá» có thiêng, có kiêng có lành" ngÆ°á»i Việt cho rằng, trÆ°á»›c khi làm má»™t việc lá»›n cần xem ngày đó có là ngày đẹp, ngày hoàng đạo hay không. Nếu ngày đó là má»™t ngày đẹp thì công việc làm ngày hôm đó sẽ thuận lợi, phát triển, còn nếu ngày đó là má»™t ngày xấu, không hợp để làm mà ngÆ°á»i ta vẫn thá»±c hiện thì công việc sẽ gặp nhiá»u dở dang, không tốt thậm chí là sẽ gặp Ä‘iá»m gở.

Những suy nghÄ© trên có phần mê tín nhÆ°ng cÅ©ng không phải là không đúng. Nhiá»u nhà phong thủy cho rằng, vận mệnh má»™t ngÆ°á»i phụ thuá»™c nhiá»u vào thá»i khắc ngÆ°á»i ấy trào Ä‘á»i. Bạn có vận mệnh tốt hay xấu thì hãy xem ngày giá» sinh của bạn xem ngày giá» tốt xấu theo tuổi, vận mệnh của bạn sẽ được giải đáp. Nguồn gốc của quan niệm này bắt đầu từ má»™t truyá»n thuyết cổ Trung Quốc. Trong truyá»n thuyết này có nói rằng cuốn lịch cổ Trung Quốc là do "Hoàng Äế"- má»™t nhân vật huyá»n thoại của lịch sá»­ Trung Quốc đã phát minh ra. Vị "Hoàng đế" này được coi là ngÆ°á»i sáng lập ra ná»n văn minh Trung Quốc và trong cuốn lịch này có ghi các vần thÆ¡ nói vá» 4 mùa gắn vá»›i vá»<a href="http://hararonline.com/?s=%8B%20Hi%C3%AAn">‹ Hiên</a> Viên Hoàng Äế. Dá»±a vào những vần thÆ¡ trong cuốn lịch, ngÆ°á»i ta Ä‘Æ°a ra những phán Ä‘oán chung vá» số phận , tùy theo từng vị bằng cách xem ngày giá» sinh của ngÆ°á»i đó và tra trên những Ä‘iểm được đặt trên các vị trí cÆ¡ thể ông. Các vị trí này ngoài phụ thuá»™c xem ngày giá» sinh là ngày giá» nào còn xem được ngày giá» tốt xấu theo tuổi ngÆ°á»i đó nữa. Äể xác định xem ngày giá» sinh ngÆ°á»i ấy tốt hay xấu có thể thá»±c hiện theo các bÆ°á»›c sau đây.

Bước 1: Xác định mùa sinh để xem ngày giỠtốt xấu theo tuổi

Äầu tiên cần Xác định mùa <a href="https://tuvisonlong.com/nam-canh-ty-2020-sinh-con-chang-nhung-than-dong-ma-con-dai-phuc/">chon ngay gio sinh mo nam 2020</a> để xem ngày giá» tốt xấu theo tuổi là Xuân, Hạ, Thu hay Äông

Mùa xuân là các tháng: tháng 3, tháng 4, tháng 5

Mùa hạ là các tháng: tháng 6, tháng 7, tháng 8

Mùa thu là các tháng: tháng 9, tháng 10 và tháng 11

Mùa đông là các tháng: tháng 12, tháng 1 và tháng 2.