Comentários do leitor

Chon ngay gio dep sinh mo nam 2020 o dau

"Naomi Agar" (2020-03-22)


NhÆ°ng có nên lá»±a chá»n ngày sinh và giá» sinh cho con?
Số phận má»™t ngÆ°á»i theo dá»± Ä‘oán há»c của PhÆ°Æ¡ng Äông, mà ở đây cụ thể là để lập được má»™t lá số Tá»­ vi, phụ thuá»™c vào 4 yếu tố:

- Năm sinh

- Tháng sinh

- Ngày sinh

- Giá» sinh

Thiếu bất cứ má»™t yếu tố nào trong 4 Ä‘á»u không thể "lập số". Còn khi có đủ 4 yếu tố thì dù là ngày đẹp hay xấu, "giá» phạm" hay không "phạm" Ä‘á»u có thể "lập số" và có thể là lá số rất Ä‘<a href="http://www.broowaha.com/search/%E1%BA%B9p%20cho">ẹp cho</a> dù là ngày xấu Ä‘i chăng nữa, vì má»™t lá số là tổ hợp tổng hòa của cả 4 chứ không phải tuyệt đối phụ thuá»™c vào bất cứ má»™t yếu tố Ä‘Æ¡n lẻ nào. Ví dụ, theo lịch vạn niên má»™t ngày 14 nào đó có thể là rất xấu nhÆ°ng khi kết hợp vá»›i giá» sinh, năm sinh, tháng sinh vẫn có thể lập thành má»™t lá số thành công vá» sá»± nghiệp. Äiá»u đó cÅ©ng giống nhÆ° má»™t nốt ruồi trên mép của MC Xuân Bắc trông rất vô duyên vá»›i sá»± nam tính của đàn ông, nhÆ°ng ở trên mép của siêu mẫu Cindy Crawford thì lại rất hợp cách. Nên việc chá»n giá» <a href="https://tuvisonlong.com/nam-canh-ty-2020-sinh-con-chang-nhung-than-dong-ma-con-dai-phuc/">Chon gio sinh mo</a>, ngày sinh là má»™t việc khó, nếu chỉ cần mở lịch ra chá»n ngày "Hoàng Äạo" để mÆ°u cầu số phận tốt thì cÅ©ng chỉ là phó thác cho sá»± may rủi hoặc lừa gạt lẫn nhau.

Vì trong 1 năm có 12 tháng, má»—i tháng tháng có 30 ngày, má»™t ngày có 12 múi giỠâm lịch, nên lá số tá»­ vi hoặc tá»­ bình cần phải lập để xem xét cân nhắc là 4.320 lá số/năm hoặc tính theo tháng là 360 lá số/tháng. Sau khi lập đủ 360 lá số thì lại phải xét đến mục đích của cha mẹ muốn đứa con sau này cần những tiêu chí nào: sức khoẻ, há»c vấn, may mắn, công danh, sá»± nghiệp, tình duyên, con cái, vượng phu ích tá»­, không được hình khắc lục thân....Vì vá» cÆ¡ bản má»™t ngÆ°á»i khó có thể hoàn hảo được tất cả má»i mặt, được mặt này sẽ kém mặt khác nên phải có sá»± Æ°u tiên và chấp nhận. Nếu muốn đạt được nhiá»u phẩm chất tốt thì trong má»™t tháng chÆ°a chắc đã lá»±a chá»n được lá số đẹp để há»™i tụ đủ các Ä‘iá»u kiện, vì đẹp thì rất hiếm, đôi khi cả năm chỉ chá»n được 1 lá số. Khi chá»n được lá số tốt thì liệu có thụ thai đúng thá»i Ä‘iểm để chào Ä‘á»i vào giá» tốt?. Thậm chí nếu cha mẹ chấp nhận chỉ cần má»™t Ä‘iá»u kiện là đứa con sau này giàu sang thì lại phải xét tiếp đến yếu tố trình Ä‘á»™ của ngÆ°á»i luận Ä‘oán lá số có đủ giá»i để xét Ä‘oán đúng mà chá»n giá» sinh chính xác, vì thầy bà thì nhiá»u nhÆ°ng có phải ai cÅ©ng hiểu sâu sắc và không ai có thể chắc chắn 100% sá»± biến Ä‘á»™ng của thá»i thế xã há»™i trong tÆ°Æ¡ng lai. Cho dù là ngÆ°á»i luận Ä‘oán lá số đã lá»±a chá»n đúng thì liệu Ä‘iá»u kiện có cho phép ngÆ°á»<a href="http://www.fin24.com/Search/News?queryString=%9Di%20m%E1%BA%B9">i mẹ</a> sinh được vào đúng thá»i Ä‘iểm lá»±a chá»n, vì việc này lại phụ thuá»™c vào nhiá»u yếu tố nhÆ° sức khá»e ngÆ°á»i mẹ, Ä‘iá»u kiện gia đình, lịch trình của bệnh viện, khả năng của bác sỹ....Lịch trình của bệnh viện lại phụ thuá»™c vào cÆ¡ sở vật chất, Ä‘iá»u kiện thuốc men, Ä‘iá»u kiện Ä‘iện nÆ°á»›c có ổn định hay là vào giỠđó mất Ä‘iện. Khả năng của bác sỹ lại phụ thuá»™c vào sức khoẻ, tâm trạng của bác sỹ (sáng Ä‘i làm có được vợ cho ăn sáng hay đêm hôm trÆ°á»›c phải ngủ ngoài phòng khách hoặc phải trá»±c Ä‘á»™t xuất....), Ä‘iá»u kiện sức khoẻ của ngÆ°á»i mẹ có chịu Ä‘á»±ng được đến giá» sinh hay không…