Comentários do leitor

Co nen chon gio sinh mo cho tre nam 2020

por Willian Flannagan (2020-03-23)


<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Song_sinh_(_ngay_xua_)_-_panoramio.jpg" style="max-width:450px;float:right;padding:10px 0px 10px 10px;border:0px;">Äối vá»›i bật cha mẹ, ai cÅ©ng muốn chá»n cho con mình những Ä‘iá»u tốt nhất, chá»n giá» sinh tốt cÅ©ng là những Ä‘iá»u cần thiết mà các bật cha me có thể làm cho con mình, dù tin hay không thì má»™t đứa trẻ Ä‘Æ°á»<a href="http://en.wiktionary.org/wiki/%A3c%20sinh">£c sinh</a> trong giá» tốt sẽ tá»± tin và Ä‘á»… thành công trong cuá»™c sống sau này. Trong cuá»™c sống vì hoàn cảnh sức khá»e phải nhá» y khoa can thiệp khi sinh, khi sinh mổ thì bạn có thể chủ Ä‘á»™ng hÆ¡n trong thá»i giá», do đó chúng tôi sẽ hÆ°á»›ng dẫn bạn cách chá»n giá» tốt nhất để con bạn chào Ä‘á»i. Äể chá»n được giá» tốt nhất cho bé chào Ä‘á»i thì bạn hãy dùng trình xem lá số Tá»­ Vi trá»n Ä‘á»i và xem Bát Tá»± (Tá»± Bình) của chúng tôi, trong đó có 12 giỠâm là Tý, Sá»­u, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngá», Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi, bạn sẽ chá»n thá»­ từng giá» má»™t và chá»n năm, tháng dá»± kiến sinh sau đó nhấn nút Submit, hệ thống chấm tá»­ vi của chúng tôi sẽ tính toán và Ä‘Æ°a ra kết quả, bạn hãy Ä‘á»c lá»i giải Ä‘oán của lá tá»­ vi, lá»i giải nào tốt nhất thì hãy chá»n giỠđó cho con bạn chào Ä‘á»i.
Trang chủ Xem ngày tốt xấu cho việc Xem giỠsinh con

Xem giỠsinh con năm 2020


Các loại giỠxấu cho con trẻ can tranh do la:

- Sinh phạm giá» Kim xà thiết tá»a: dá»… chết yểu. Äây được xem là tối Ä‘á»™c trong các loại phạm mà trẻ con hay gặp.

- Sinh phạm giỠQuan sát: tính khí ngang ngược, dễ mắc vòng tù tội.

- Sinh phạm giỠDiêm Vương: thần kinh không ổn định, hay giật mình, trợn trừng

- <a href="https://tuvisonlong.com/nam-canh-ty-2020-sinh-con-chang-nhung-than-dong-ma-con-dai-phuc/">chon ngay gio sinh mo</a> phạm giá» Dạ Ä‘á»: hay khóc đêm

- Sinh phạm giỠTướng quân: hay mắc bệnh sài đen (co giật, khóc hoài không nín)

NgÆ°á»i sinh mổ và ngÆ°á»i sinh thÆ°á»ng có tuân theo những quy luật "số phận" giống nhau không?Bất cứ đứa trẻ nào sinh ra dù là sinh mổ hay sinh tá»± nhiên Ä‘á»u là kết tinh từ tất cả các yếu tố phúc đức, cha mẹ, gia đình, xã há»™i, thá»i thế…chứ không phải chỉ Ä‘Æ¡n giản là kết quả của tình yêu đôi lứa. Kể cả đối vá»›i những đứa trẻ được sinh ra từ việc thụ tinh nhân tạo cÅ©ng vậy, không phải ngẫu nhiên mà bố mẹ có Ä‘iá»u kiện Ä‘i thụ tinh đạt kết quả tốt. Và cùng thụ tinh nhân tạo nhÆ°ng có ngÆ°á»i thông minh, ngÆ°á»i không thông minh, có đứa khá»e, đứa yếu vì còn phụ thuá»™c vào công nghệ, gen di truyá»n của cha mẹ…Có những ngÆ°á»i không thể thụ tinh nhân tạo để có con vì nghèo không đủ tiá»n, do ông bà tổ tiên không có nhiá»u của hồi môn, do dân trí lạc hậu không được tiếp cận vá»›i công nghệ, do sức khá»e kém, do mâu thuẫn tÆ° tưởng, do quan niệm xã há»™i, do trình Ä‘á»™ nhận thức, do những rủi ro bất ngá»â€¦Tất cả Ä‘á»u phải có "nguyên nhân".

Kể cả đối vá»›i những ngÆ°á»i đủ khả năng xây dá»±ng sẵn má»™t bệnh viện để sinh con thì há» cÅ©ng phải phụ thuá»™c vào bác sỹ, vào công nghệ y há»c của thá»i đại. Tức là phần lá»›n những Ä‘iá»u kiện để má»™t ngÆ°á»i được sinh ra là do sá»± lá»±a chá»n của "số phận", của "sá»± chá»n lá»c tá»± nhiên" chứ không cố chá»n mà được. Nếu "cố chá»n mà được" thì cÅ©ng chỉ là sá»± ngá»™ nhận vì không phải ai "cố chá»n cÅ©ng được".

ÄÆ°a ra những Ä‘iá»u đó là để có má»™t cái nhìn rõ ràng vá» sá»± ra Ä‘á»i của má»™t con ngÆ°á»i không phải chỉ là sá»± lá»±a chá»n nhất thá»i mà nó phải là tổng hòa của má»™t chuá»—i kết quả rất sâu dầy trÆ°á»›c đó từ phúc đức, từ cha mẹ, cho đến thá»i thế xã há»™i và Ä‘á»u có "số phận" cho dù là sinh thÆ°á»ng hay sinh mổ.