Comentários do leitor

Sinh con gio nao tot trong ngay

"Minnie Palmer" (2020-03-25)


Sinh con năm 2020 giỠnào tốt?
+ <a href="https://tuvisonlong.com/nam-canh-ty-2020-sinh-con-chang-nhung-than-dong-ma-con-dai-phuc/">chon ngay gio sinh mo nam 2020</a> con năm 2020 vào giá» Tý (23-1h): Con sinh vào giá» này sẽ có diện mạo thanh tú, thông minh, Ä‘a tài và có sức lôi cuốn ngÆ°á»i khác giá»›i. Thông minh tài năng, diện mạo thanh tú nhÆ°ng dá»… lụy vá» tình.

<img src="https://i.ytimg.com/vi/aVHGLuMPgqg/maxresdefault.jpg" style="max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">+ Sinh con năm 2020 vào giá» Sá»­u (1-3h): Con sinh vào giá» này sẽ có lối sống thiên vá» vật chất. HÆ¡i tiêu cá»±c, hám tài, trá»ng danh và coi nhẹ tình nghÄ©a.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Dần (3-5h): Sinh con năm Canh Tý vào giá» Dân, thì tính con sẽ cÆ°Æ¡ng trá»±c, mạnh mẽ, không Æ°a ngÆ°á»i khác kiểm soát, nóng tính.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Mão (5-7h): Sinh con năm Canh Tý vào giá» Mão thì số con an nhàn, có quý nhân trợ phù, gặp nhiá»u thuận lợi trong cuá»™c sống vá» sau dÆ° dả tiá»n bạc. Thích giúp đỡ ngÆ°á»i khác yếu thế hÆ¡n mình.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Thìn (7-9h): Sinh con năm Canh Tý vào giá» Thìn có số vinh hoa, nhiá»u tài lẻ. Rất dá»… nổi tiếng nếu làm vá» ngành nghệ thuật.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Tỵ (9-11h): Sinh vào giá» Tỵ sẽ có sao Bạch Hổ. Äây là sao tốt vỠđại cát có thần phận phù trợ dá»… vang danh thiên hạ.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Ngá» (11-13h): Sinh vào giá» Ngá» là ngÆ°á»i có chức có quyá»n, thích giúp đỡ chuyện bao đồng vì thế tiá»<a href="http://www.foxnews.com/search-results/search?q=n%20b%E1%BA%A1c">n bạc</a> không dữ lại được.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Mùi (13-15h): Sinh vào giá» Mùi thì có tÆ°á»›ng tài, xinh đẹp, giá»i giang nhÆ°ng tài không qua được vận. Nên dù có tài thì cuá»™c Ä‘á»i cÅ©ng gặp nhiá»u khó khăn cần phải cố gắng má»›i vượt qua được.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Thân (15-17h): Äây là giá» tốt nhất sinh bé chuá»™t năm 2020 Canh Tý. Bé chuá»™t là ngÆ°á»i giá»i dang, thông minh, nhanh nhẹn và khéo léo. Có tài nghệ hÆ¡n ngÆ°á»i, giá»i biện luận vá» sau nổi danh má»™t thá»i.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Dậu (17-19h): NgÆ°á»i sinh giá» này vận thế đại vượng, tuy nhiên cẩn trá»ng dá»… gặp của quan nên hay bị phiá»n phức. Äá»i sống có vất vả chút nhÆ°ng vẫn thành công.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Tuất (19-21h): Sinh vào giá» này thì là ngÆ°á»i thích sá»± tá»± do, không phụ thuá»™c vào má»™t ai. Thích sá»± bình yên, nhÆ°ng đổi lại tình duyên sẽ cô Ä‘Æ¡n và lạc lõng. Sinh giá» này sẽ cÆ°á»›i muá»™n.

+ Sinh con năm 2020 vào giá» Hợi (21-23h): Sinh vào giá» hợi có thăng trầm trong cuá»™c sống cả vá» tình duyên lẫn tiá»n bạc, nhÆ°ng vẫn được hưởng an nhàn khi vê già. Cẩn trá»ng khi chá»<a href="http://www.healthncure.net/?s=%8Dn%20b%E1%BA%A1n">n bạn</a> mà chÆ¡i, dá»… bị tiểu nhân quây phá.